HomeVacature Docent Geschiedenis
Lees meer onder Contact / Vacatures

Leermiddelen en overige informatie schooljaar 2016-2017
Alle leerlingen ontvangen in week 25 schriftelijk informatie over de aanschaf van leermiddelen en het bestellen en inleveren van studieboeken. Hieronder kunt u dezelfde informatie teruglezen:

Informatiefolder boeken bestellen en inleveren
Aanschaf leermiddelen en overige informatie


Welkom op de website van Dockinga College!
Dockinga College is de grootste scholengemeenschap in Noordoost-Friesland. Dat heeft het grote voordeel dat leerlingen er alle typen onderwijs kunnen volgen en er daarbinnen veel keuzemogelijkheden zijn: VMBObasis en kader-beroepsgerichte leerweg (VMBO-VAKschool), VMBO-theoretische en gemengde leerweg, HAVO en VWO (Atheneum én Gymnasium). In voorkomend geval bieden wij ook Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) aan. In Dokkum is ook een Christelijke school voor Praktijkonderwijs, waarmee wij een Personele Unie vormen.

Als leerling merk je niet dat je op een grote school zit, omdat Dockinga College bestaat uit vijf locaties, eigenlijk vijf aparte scholen. Vier in Dokkum en één in Ferwert. Door deze kleinschalige opzet is de school voor leerlingen overzichtelijk en kennen leerlingen en leraren elkaar.

Op deze website vind je veel algemene informatie over Dockinga College. Door te klikken op een locatie in de locatiekiezer kom je in het hoofdmenu van elke school van Dockinga College.

De naam “Dockinga College”
In een oud geschrift over het leven van Bonifatius komt de naam “Dockinga” voor het eerst voor. Dat was in het Latijnse zinnetje “in loco qui Doccinga vocatur”, wat betekent “in een plaats die Dockinga heet”. Dockinga betekent eigenlijk “het gebied van Dokke of Doeke”. Een voorvader dus met veel nakomelingen in deze streek, Noordoost Friesland. Ons Dockinga College is de school voor hen.
Snel naar